Algemene voorwaarden.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt.
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden Atelier Bij de hand Maart 2018 van toepassing.
Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.
Gebruik, voor een goede weergave, en voorkom problemen met bestellen in webstore Google-Chrome.

Deelname aan activiteiten
Deelname geschiedt voor eigen risico. Atelier Bij de hand is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Atelier Bij de hand toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Gebruiksvoorwaarden Internet/WiFi
Atelier Bij de hand heeft het recht om het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren om onderhoud te verrichten en om het
gelijktijdig gebruik te verdelen. Gebruikers die zich niet naar behoren gedragen worden van het netwerk verwijderd. Atelier Bij de hand is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het (draadloos) netwerk. Atelier Bij de hand is niet verantwoordelijk voor enige veranderingen in de instellingen van uw computer/laptop en geeft geen garanties voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer/laptop. Het gebruik van het internet is voor eigen risico.
Atelier Bij de hand is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade naar aanleiding van het gebruik van de internet- of draadloze netwerkverbinding.
U gaat akkoord met deze voorwaarden als u inlogt op ons netwerk.

Webshop
Let op, omdat we geen aparte voorraad hebben kan het zijn dat artikelen uit de webshop reeds zijn uitverkocht in de winkel. Sorry voor het ongemak.
De maten op deze web site zijn in inches, tenzij anders vermeld. De kleuren van de producten, zoals deze op iemands beeldscherm worden weergegeven zijn van veel factoren afhankelijk. Een kleur wordt op een beeldbuis (traditionele monitor) vaak iets anders weergegeven dan op een lcd-scherm (platte monitor). Daarnaast spelen de instellingen van een beeldscherm ook een rol en maakt het ook uit of je overdag of ‘s avonds naar je beeldscherm kijkt. Kortom, er spelen een hoop factoren een rol bij het weergeven van kleuren. Hierdoor is het dus mogelijk dat de kleur van een plaatje iets afwijkt van de kleur die je op je beeldscherm hebt gezien. Deze afwijking proberen wij zo gering mogelijk te houden door goede foto’s op onze website te plaatsen, houdt er echter wel rekening mee.

Register van verwerkingsactiviteiten.

Contact gegevens. Atelier Bij de hand, Anda Brandenburg,  Harkulo 5 3085 MH Rotterdam.

Functionaris voor de gegevensbescherming. Anda Brandenburg, Directeur, Eigenaar.

Doel waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt. De naam , adres, telefoon en email adres,  gegevens worden in het kassa systeem opgeslagen i.v.m. een door Atelier Bij de hand  ingesteld spaar systeem, waarmee de klanten automatisch sparen, dit in overleg en goed keuring van de deelnemende klanten.

Datum waarop u de gegevens moet wissen. De gegevens blijven  in ons systeem tot het moment dat de klant aan geeft te willen worden verwijderd. Wij op de hoogte gesteld worden van het overlijden van de klant. Wij vinden dat de klant geen recht meer heeft op een automatisch spaar systeem van Atelier Bij de hand.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn alleen toegankelijk voor personeel van Atelier Bij de hand.

De technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Het kassa systeem waar de persoonsgegevens zijn op geslagen i.v.m.  het automatisch spaar systeem van Atelier Bij de hand. Is beveiligd met een pin code welke verstrekt is aan het personeel van Atelier Bij de hand.  Het back up systeem waar dagelijkse back ups worden opgeslagen is ook beveiligd door middel van wachtwoord /pincode. Deze zijn alleen bekend bij de network administrator van Atelier Bij de hand.

Anda’s Website en Webshop “Atelier Bij de hand”
https://www.facebook.com/hobbywinkelbijdehand
E-mail: info@atelierbijdehand.nl
BTW nr.: NL118136379B01  Bank nr.: IBAN NL96RABO0301897247